PostesJoueursGPGSTCPOAEFLD%DPsSBACSBSBA%PBCI
1B/OFRosie LYARD373713111975.962300-00
Total    13111975.962300-00