PostesJoueursGPGSTCPOAEFLD%DPsSBACSBSBA%PBCI
C, 3BElena CONSIGLIO3636239206285.97921625.390100
Total    239206285.97921625.390100